#1

Bulgarlar savasa katiliyor...

in Geschichte / Tarih 05.02.2010 12:57
von politika • 14 Beiträge

6 Eylül 1915’de Bulgaristan Sofya’da Osmanlı ile, Avusturya ile Viyana’da, Berlin’de Almanya ile dostluk ve Askeri anlaşmalar imzalar. Bu anlaşmalar gizli tutulur. Muhalefete 10 Eylülde Başbakan Radoslavof ”Savaşa katılmaya karar verdiğini ve bu olayın Ekim ayında gerçekleşeceğini” söyler.
14 eylül 1915’de Anlaşma Gurubu Devletleri, Bulgaristan’a yeni bir nota verir: ”1912 anlaşmasına göre Makedonya’nın tamamının savaştan sonra verileceği” bildirilir. Bulgaristan bu notaya cevap vermez. Bu süre 21 Eylüle kadar uzar.
Bulgaristan, eylül ayından itibaren Sırbistan hududu yakınlarında asker toplayarak hududa yerleştirir. Bulgarların bu davranışından anlaşma devletleri ve Yunanistan telaşlanır.
17 Eylül’de Bulgar kralı muhalefeti toplayarak anlaşmalarla ilgili konuşma yapar. Fakat Muhalefet Almanya ile anlaşma imzalanmasına karşı çıkarlar. Bu nedenle de koalisyon hükümeti kurulmasını isterler. Eski başbakan Geşof, devletinin savaş zamanında Yunanistan,Sırp ve Rumen sınırlarında savaşabileceğini söyleyerek bu durumun tehlikeli olduğunu ileri sürer. Rusya’ya karşı da savaşmanın Bulgar halkı için kabul edilemez olduğunu ileri sürer. Kral Ferdinant, muhalefetin tepki ve isteklerine sert çıkarak onları sindirir.
21 Eylül 1915 günü Bulgaristan, seferberlik ilan ederek resmen savaşa katılır. Bütün askeri gücünü Sırp hududuna yığar. Bulgaristan’da bulunan bütün Makedonyalılar, Makedonya komisyonunca silah altına alınır. Hükümet siyasasına bağlı böyle bir askeri kuvvetin toplanması seferberlik uygulanmasını çok kolaylaştırmıştır. Venizelos ve Sırpların muhalefetle işbirliği yaparak yaptıkları kışkırtmalarla 27 ci alayda çıkan isyan gönüllü askerler tarafından kolaylıkla bastırılmıştır.
Bulgaristan’ın seferberlik ilan ederek savaşa katılması, Yunanistan da şok yaratır. Kral Konstantin Almanya ile, Başbakan Venizelos da anlaşma gurubu devletleri ile siyasi görüşmeler başlarlar. Venizelos, Yunan Büyük elçisini çağırarak ona şunları söyler: ”Aradaki bağlaşma dolayısı ile Bulgaristan’ın, Sırbistan’a saldırması Yunanistan’ın da bu işe karışmasını gerektirecektir. Bundan başka Bulgaristan’ın büyümesi, Balkanlardaki denkliği bozar.”
Bulgar Elçi de Venizelosa şu karşılığı verir: ”Sırp–Yunan bağlaşması gereğince Sırbistan’ın, Bulgarlara karşı hareket etmek üzere Yunan sınırı yakınına 150000 kişilik askeri birlikler yığması gerektiğini, halbuki bu sırada Sırpların bunu yapacak durumda olmadıklarını belirterek Sırp–Yunan bağlaşmasının artık Yunan için yük, Sırplar için ise yalnız menfaat kaynağı olduğundan hükümsüz bulunduğunu ileri sürer. Sırbistan 1912 anlaşması ile Makedonya’nın bir Bulgar toprağı olduğunu kabul etmişti. Son günlerde de bize orada bazı yerleri bırakmaya razı oldu. Denkli siyasasına gelince bu gerçekleştirilemez. Çünkü ulusların ilerlemeleri durdurulamaz. İlerleyen ulusun komşuları onları durdurmaya değil, onlar gibi ilerlemeye çalışmalıdır. Bu gün Bulgaristan ile Yunanistan’ı ayıran tek yön toprak anlaşmazlığıdır. Kavala, Serez ve Drama’nın Bulgaristan’a verilmesi gerekir. Sırbistan ile olan anlaşmaya göre, Makedonya, Londra anlaşmasına göre de Enos–Midye’ye kadar olan yerler Bulgaristan’a verilmişti. O zaman kimse Balkan denkliğinden bahsetmiyordu.”
Venizelos da Elçiye şöyle karşılık verir: ”Sırbistan’a anlaşma ile bağlıyız. Kral ve hükümet üyeleri buna razı olurlarsa onun gereklerini yerine getireceğini ve kendisi de iş başında kaldıkça ancak bu yolda yürüyeceğini” söyler. Venizelos bu sözleri ile, Bulgaristan’ın, Sırbistan sınırına asker yığmasını fırsat bilerek yansızlıktan ayrılıp anlaşma gurubu ile işbirliğine girmek istiyor.

saygilarla

nach oben springen


Besucher
0 Mitglieder und 1 Gast sind Online

Wir begrüßen unser neuestes Mitglied: tolga
Forum Statistiken
Das Forum hat 61 Themen und 87 Beiträge.

Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen